Funktionskompassen App

 

Funktionskompassen app

 

Vi vill gärna träffa DIG!

Hej!

 

Våra namn är Susanne och Linda och vi arbetar med ett projekt där vi ska ta fram en app som ska underlätta för föräldrar till barn med funktionsvariation, främst med fokus på kommunikation och alla kontakter man som förälder behöver ha. Vi är i ett tidigt skede av utvecklingen och vill gärna att potentiella användare ska vara med och påverka hur appen utformas. Vi tycker det är viktigt att appen är anpassad efter just användarnas behov och skulle gärna träffa några av er.

 

Det här projektet är ett samarbete mellan universitet och näringsliv där Susanne är idéägare och skapare av sajten Funktionskompassen och Linda genomför sitt examensarbete inom användarcentrerad design.

 

Under träffen kommer du först att få se en pappersversion av appen och få utföra några uppgifter i den. Sedan kommer du få svara på några frågor i en enkät och efter det följer en intervju/ett samtal om dina tankar kring konceptet. Vi räknar med att det tar cirka 1-1.5 h. Samtalet kommer att spelas in (raderas efter projektets slut) för att underlätta analysen av insamlad data, men det är självklart helt anonymt! Vi bjuder även på fika!

 

Vi söker främst föräldrar vars barn innefattas av LSS och bor hemma, i någon av orterna Linköping, Norrköping eller Stockholm. Vi kan antingen träffas hemma hos er eller så fixar vi en lokal centralt i Linköping, Norrköping eller på Telefonplan i Stockholm.

 

Vi tänker oss att träffarna sker i början av april och vad gäller tider fungerar kvällstid samt även dagtid torsdag och fredag, men vi är flexibla.

 

Vi är väldigt tacksamma om ni vill ställa upp och tycker att det här ska bli jätteroligt!

 

Vänliga hälsningar

 

Susanne och Linda