Försäkringskassan

Försäkringskassan

 

 

Socialförsäkringsbalken är en svensk lag som trädde i kraft 2011.

Innefattar bl a barnbidrag, bostadsbidrag och vårdsbidrag. Här presenteras några av insatserna.

Jag rekommenderar dig att genomföra Försäkringskassan guide för att se vad för hjälp som går att få för Er situation.

Kontaktdagar 0-16 år

Kontaktdagar finns för dig som har ett barn som omfattas av LSS. Dagarna finns för att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du kan stötta ditt barn. Du kan få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år.

 

Kontaktdagar går att ta ut för ditt barn upp till 16 års ålder.

 

Du kan ta kontaktdagar när du ska:

 

  • Delta i föräldrautbildning (till exempel kurser som anordnas av någon handikapporganisation)
  • Besöka barnets förskola eller skola
  • Medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan.
  • Barnet behöver inte vara med vid till exempel skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning.

 

Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid.

Vårdbidrag 0-19 år

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

 

För att få vårdbidrag måste barnet behöva särskild tillsyn och vård, utöver vad barn i motsvarande ålder behöver mm.

 

Det som räknas som tillsyn är att ditt barn kan behöva tillsyn på grund av att det annars skulle rymma, hitta på farliga saker eller inte klara vardagliga saker som andra barn i samma ålder klarar.

 

Du kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött till och med juni det år som barnet fyller 19 år.

 

Har du stora kostnader på grund av barnets funktionsnedsättning så kan du ansöka om vårdbidrag för merkostnader. Merkostnader kan tex vara slitage av kläder och inredning, tvätt, byte av bostad, särkild mat med mera.

 

Hur gör jag för att få vårdbidrag?

Du ansöker via en blankett hos försäkringskassan. Tillsammans med ansökan skickar du också ett läkarutlåtande

 

Hjälp! Det här var för krångligt!

Ta kontakt med Försäkringskassan och beskriv din situation, så får du hjälp. Förbered dig på att det är svårigheterna du ska beskriva.

Här kan du läsa mer

Tips! Guide om insatser för funktionsnedsättning

Svara på några frågor om dig och din situation och få en guide till den information på Försäkringskassans webbplats som gäller för just ditt barn med funktionsnedsättning.

 

Försäkringskassan jobbar för att göra "en enklare vardag"

Försäkringskassan erbjuder kontaktperson för de som har flera insatser. Kontaktpersonen kan hjälpa dig att samordna olika bidrag. Tala om för din handläggare på Försäkringskassan att du vill ha en kontaktperson.

Här kan du läsa mer