Tecken

TeckenAtt kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Fungerande kommunikation är en förutsättning för delaktighet i vardagsliv och på samhällsnivå.


Teckenspråk, tecken som stöd, talande hjälpmedel, pratapparater och samtalsapparater kan underlätta kommunikationen.

Alternativ och Kompletterande kommunikation

AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika AKK-former som tecken, bilder, blissymboler och ord.Här kan du läsa mer

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Förkortas TAKK, men kallas ibland Tecken som stöd eller teckenkommunikation. Det innebär att man tecknar de viktigaste orden i meningarna samtidigt som man pratar.


Här kan du läsa mer