LSS insatser

LSS insatserHär presenteras ett axplock av LSS - insatser.

Om du behöver hjälp men tyvärr inte uppfyller kriterierna kan det vara intressant ta kontakt med en handläggare som har hand om ärenden via SOL (socialtjänstlagen).

Rådgivning och annat personligt stöd


Landstinget har ansvar för insatsen. Rådgivning och stöd kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped eller arbetsterapeut.

Avlösare i hemmet


Avlösarservice i hemmet finns för att avlösa dina närstående som ofta tar stort ansvar för din omsorg. Avlösarservice kommer då hem till dig och hjälper till så din närstående får möjlighet att göra något annat.

Ledsagarservice


En ledsagare finns med dig som ett stöd som du kan göra flera aktiviteter med.

Vid en funktionsnedsättning kan man lätt bli isolerad vilket kan undvikas

med hjälp av en ledsagare.

Kontaktperson


Du kan få en kontaktperson som du kan göra olika aktiviteter med.

Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra. En kontaktperson är för dig som inte har så många vänner eller så mycket kontakt med dina anhöriga.

Personlig assistans


För dig med en stor funktionsnedsättning som gör att du har problem att klara av dina grundläggande behov tex kommunikation med andra, klä på sig eller gå på toaletten.


Personlig assistans kan utföras av kommunen eller privat assistanssamordnare.Här kan du läsa mer

Korttidsvistelse


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt lag som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen innebär att du bor någon annanstans än hemma då och då.


De flesta som har insatsen är barn och ungdomar som bor hos sina föräldrar.


  • Stödfamilj
  • Korttidshem
  • Läger
  • Utflyktsresor

Korttidstillsyn


Korttidstillsyn är till för dig som är mellan 13 och 21 år och har en funktionsnedsättning.


Efter skoltid, på lov och studiedagar har du möjlighet att vara på en fritidsgård, på samma sätt som man är på fritidshem när man är yngre.


Korttidstillsyn är en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).