Ge present


PresentAtt ge bort en present är inte alltid det enklaste.


För vår son tog det flera år innan han såg tjusningen med att få presenter och att det kunde vara någonting i paketet som var roligt att ha.

Innan fick vi ofta öppna upp hans paket då han inte såg vitsen med det hela.

Egentligen bara för vår och släktens skull. Vad kan man då göra för att underlätta?

Förslag:


Sitt avsides där en i taget kan komma och ge present


Ta en bild på vad som är i och sätt fast bilden på presenten


Ta med barnet vid inköpstillfället


Vid tjat från barnet – För vem är det viktigt att ge presenten på rätt dag?


Ge pengar/presentkort så kan föräldrarna köpa något som barnet vill ha


Ge bort övernattning hos ex mormor/farfar (även föräldrarna blir glada av en sådan present!)


Aktiviteter